Teollisuudenalat

Etteplan toimittaa sulautettujen järjestelmien ja IoT:n palveluja useille teollisuudenaloille.

Teollisuuden sovellukset Lue lisää

Teollisuuden sovelluksilla on tyypillisesti pitkä elinkaari, pitkä käyttöikä sekä vaatimus korkealle luotettavuudelle ja saatavuudelle. Usein ne ovat myös missio tai turvallisuuskriittisiä ratkaisuja, tai toimivat räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

Lääketieteelliset laitteet Lue lisää

Lääketieteellisiin laitteisiin kohdistuu viranomaisvaatimuksia. Nämä vaativat toimenpiteitä koko tuotteen elinkaaren ajan. Riskin hallinta on oleellinen osa tuoteprosessia.

Tietoliikenne Lue lisää

Tietoliikenneteknologia luo pohjan kaikelle modernille kommunikaatiolle, internetille ja langattomille tietoverkoille.

Puolustusteollisuus Lue lisää

Puolustusteollisuuden sovellukset voivat olla kädessäpidettäviä laitteita tai koneita jotka liikkuvat vedessä, maalla tai ilmassa. Yhteinen nimittäjä puolustusteollisuuden sovelluksille on vaatimus vankkatekoisuudesta, luotettavuudesta sekä rankkojen olosuhteiden kestävyydestä.